Wij zijn een ANBI!

Stichting Wijkcentrum De Pijp is sinds 1 januari 2019 een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aan ons onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Meer informatie op: website van de Belastingdienst

De Belastingdienst vraagt een organisatie met ANBI de volgende gegevens te publiceren:

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI's verplicht om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van een standaardformulier. Zie voor 2020 en 2021 en 2022

Naam organisatieStichting Wijkcentrum De Pijp
RSIN/ fiscaal nummer002961593
Contactgegevens Tweede van der Helststraat 66
1072 PG Amsterdam
020-6764800 / info@wijkcentrumdepijp.nl
KvK-nr: 41199527
DoelstellingZie artikel 3 van de Statuten
Actueel BeleidsplanBeleidsplan 2019 – 2021
Activiteiten 

Jaarverslag 2018 Welzijn
Jaarverslag 2018 NMT

Jaarverslag 2019 Welzijn

Jaarverslag 2019 Natuur- en MilieuteamZuid

Jaarverslag 2020 NMT

Jaarverslag 2020 Welzijn

Jaarverslag 2021 NMT

Jaarverslag 2021 Welzijn

Jaarverslag 2022 NMT

Jaarverslag 2022 Welzijn

BestuurTjerk Dalhuisen, Harry Kappelhof en Joke de Wit
BeloningsbeleidAlle medewerkers vallen onder de CAO Sociaal Werk.
Vrijwilligers werken over het algemeen zonder vergoeding.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden.
Financiële Verantwoording

Financiële Verantwoording 2017
Financiële Verantwoording 2018

Financiële Verantwoording 2019

Financiële Verantwoording 2020

Financiële Verantwoording 2021

Financiële Verantwoording 2022

BankrekeningNL06 INGB 0004 602077