Samen werken aan een Schone Pijp

Al meer dan 5 jaar geleden, september 2016, hebben bewoners en ondernemers in De Pijp de handen ineen geslagen en samen Actieplan De Schone Pijp voor de Oude Pijp opgesteld.

Vervolgens is het Actieplan aangeboden aan de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid en enthousiast ontvangen. Het project wordt gecoördineerd door Wijkcentrum De Pijp in nauwe samenwerking met het stadsdeel.

De Oude Pijp is tot centrumgebied van Amsterdam benoemd. Hierdoor wordt nu 7 dagen per week schoongemaakt. Is er een combiteam aan het werk, die intensief samenwerkt met handhaving. Twee straatschoonmakers (Henk en Rob) zijn geziene mannen die met veel enthousiasme de straten schoonhouden. Helaas zijn deze banen alweer wegbezuinigd.

https://www.parool.nl/amsterdam/wethouder-steunt-bewoners-de-pijp-in-strijd-tegen-afval~a4450496/

Samenwerking en gedragsverandering

De groep bewoners en ondernemers in de Oude Pijp komt nu elke eerste maandagavond van de maand bij elkaar. In de werkgroep wordt continue nagedacht over manieren om samen het afvalprobleem aan te pakken. Het beheer en het schoonhouden van de openbare ruimte is uiteraard in eerste instantie de taak van de gemeente maar ook dat bewoners en ondernemers goed en correct geïnformeerd worden over de regels en de handhaving. Dit neemt niet weg dat bewoners, ondernemers en bezoekers ook de hand in eigen boezem willen steken. De vervuiling ontstaat tenslotte niet vanzelf.

Experimenteren

De Oude Pijp is eind 2016 een officieel experimenteergebied geworden. Dit houdt in dat de gemeente toestemming heeft gegeven dat in dit gebied door bewoners en ondernemers geëxperimenteerd mag worden met acties om het afval tegen te gaan en het gedrag van bewoners en ondernemers daarmee te beïnvloeden. De ideeën en oplossingen, die zijn bedacht worden door bewoners en ondernemers zelf uitgevoerd, in nauwe samenwerking met stadsdeel Zuid. Op die manier wordt gekeken welke experimenteren bijdragen aan een schonere Pijp. Oplossingen en ideeën uit De Pijp kunnen worden gebruikt in heel stadsdeel Zuid maar zeker ook op andere plekken Amsterdam.

Acties

De werkgroep heeft een eigen logo ontworpen. Deze wordt gebruikt voor flyers, tasjes, banners, brieven en dergelijke. Een lokaal mobiel recyclepunt is gerealiseerd in nauwe samenwerking met bewoners en de gemeente Amsterdam. Helaas is dit mobiele recyclepunt tijdens Corona gesloten en niet weer terug gekomen, ook niet op aandringen van de groep bij de Gemeente.

www.ad.nl/amsterdam/de-pijp-krijgt-recyclepunt-voor-klein-afval~a8b84911/

Er zijn grasmatjes met bloemen aangelegd rondom ondergrondse containers. Engels en Nederlandstalige flyers zijn huis-aan-huis in de bus gedaan en stickers gemaakt voor verkeerd aangeboden huisafval.

In juni 2020 zijn er op initiatief van de werkgroep De Schone Pijp de eerste  Citygards geplaatst op de hoek Hemonystraat/ Stadhouderskade. Citygards zijn prachtige kleine tuintjes rond ondergrondse containers, die al op andere plekken in Nederland bewezen hebben, dat zij bijgeplaatst vuilnis verminderen.

DE SCHONE PIJP in HET PAROOL rubriek Buurtstrijders (21-08-2022): Onno en Fred houden De Pijp schoon met geld uit eigen zak: ‘De gemeente werkt ons tegen’ (parool.nl)

Download als pdf: Onno en Fred houden De Pijp schoon

Iedere 1e maandag van de maand tussen 18.00u en 19.30u vergadert Werkgroep De Schone Pijp online en/of offline. Informatie over locatie info@wijkcentrumdepijp.nl.

 Iedere eerste zaterdag van de maand tussen 10.30u en 12.30u maakt “De drijvende Tuinen” de watertuinen in de Boerenwetering schoon.

Elke tweede zaterdag van de maand maakt een groep buurtbewoners de Diamantbuurt schoon. Verzamelen om 14:00u voor het Badhuis (Diamantstraat 134); koffie en thee vanaf 15:30u bij buurthuis Plan C.

En iedere laatste zaterdag van de maand tussen 14:00 en 16:00 uur maken we één van de buurten van De Pijp schoon. In 2023 verzamelen we weer om 14.00u zie actiekalender.

 

Actiekalender

Ook 2023 heeft bewonersgroep De Schone Pijp weer een actiekalender gemaakt. Volg ons op facebook  voor actuele informatie op Wijkcentrum De Pijp.

Wilt u meer weten of zich aansluiten bij deze groep actieve bewoners en ondernemers? Elke eerste maandag van de maand komt een groep bewoners met ambtenaren bij elkaar om af te spreken welke acties uitgevoerd gaan worden.

Neem contact op met Wijkcentrum De Pijp. Contactpersoon: Stefanie Jansen 020 6764800. s.jansen(@)wijkcentrumdepijp.nl. Of blijf op de hoogte via www.hallodepijp.nl