Vraag geld voor je initiatief!

Stadsdeel Zuid ondersteunt bewonersinitiatieven

Heb je alleen of samen met anderen een goed idee om je buurt mooier te maken, zowel fysiek als sociaal? Je kunt geld aanvragen bij het Stadsdeel Zuid, tot een maximum van 3000 Euro.
Op Subsidie Bewonersinitiatieven in Zuid vind je meer informatie, over de voorwaarden en de wijze van aanvragen. Neem contact op met het Wijkcentrum om je te helpen bij je aanvraag.

Vanaf het najaar van 2019 is het ook mogelijk om bij het nieuwe particuliere Fonds voor Zuid een aanvraag te doen. Houd de website Mensen maken Amsterdam in de gaten. Uiteraard houden we je ook op deze plek op de hoogte.