Wat is Netwerk De Pijp?

Netwerk De Pijp is een samenwerking en dialoog tussen bewoners en ondernemers uit De Pijp, die op zoek gaan naar wat zij samen belangrijk vinden voor de buurt. Hierbij zijn ook deskundigen, ambtenaren en politici van de gemeente Amsterdam betrokken. Er zijn thema werkgroepen en regelmatig worden er grotere bijeenkomsten georganiseerd waarbij alle betrokkenen samenkomen om ideeën uit te wisselen, waar plannen worden geïnitieerd en verder ontwikkeld kunnen worden.