Kracht van Mokum

Platform Amsterdamse bewonersorganisaties en burgerinitiatieven

Amsterdamse bewonersorganisaties, waaronder Wijkcentrum de Pijp, bundelden 2020 in al hun diversiteit de krachten en belangen in een platform KRACHT VAN MOKUM. Een platform voor organisaties en initiatieven waar bewoners zelf zeggenschap over hebben en die daadwerkelijk van onderop zijn georganiseerd. Die andere Amsterdammers weten aan te spreken op hun talenten en hen weten aan te sporen om die in te zetten voor de stad en de stadgenoten.

Kracht van Mokum staat voor

Het Verbinden, Faciliteren en Versterken van initiatieven van bewoners om hun stad leefbaarder te maken en naar elkaar om te zien.

Kracht van Mokum zet zich ervoor in dat de Amsterdammer:

  • een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke opgave van de stad
  • een hoge mate van zelfstandigheid heeft en eigenaarschap voelt
  • op lokaal niveau gehoord wordt en beleid kan beïnvloeden
  • kan rekenen op een structurele ondersteuning daar waar nodig en zinvol is.

Samen gaat Kracht van Mokum aan de slag met het ontwikkelen van een gezamenlijke agenda en werkwijze. Door het bundelen van al die krachten ontstaat een stevige en belangrijke gesprekspartner voor de gemeente Amsterdam.  Kracht van Mokum roept de gemeenteraad op organisaties en bewonersinitiatieven in de wijk meer ruimte te geven en een plek aan de bestuurlijke tafel.

SLUIT JE AAN en mail naar info@krachtvanmokum.nl

Wordt lid van de Kracht van Mokum op LinkedIn, om kennis en ervaring uit te wisselen.
https://www.linkedin.com/groups/9071342/

 

Kracht van Mokum is ontstaan vanuit een activistische bundeling van diverse bewonersplatforms, gericht op versterking van hun belangen. Amsterdam kent een lange, waardevolle en belangrijke traditie van netwerkende actieve Amsterdammers, die zich samen inzetten voor een eerlijke stad en voor een herijking van mede-eigenaarschap en zeggenschap. Zo kennen we onder andere Lokale Lente, Meer ruimte voor initiatief en het Maatschappelijk akkoord. Kracht voor Mokum past ook in die traditie.