De Pijp Krant

Wel en Wee in De Pijp-al 50 jaar lang

Sinds 1970, al 50 jaar, bericht De Pijp Krant in wisselende frequentie en omvang over de wijk. De Pijp Krant wordt mogelijk gemaakt door Stichting Wijkcentrum De Pijp, maar de redactie is onafhankelijk. De redactieleden zijn vrijwilligers, die merendeels in De Pijp wonen en/of werken. De krant is een informatieve buurtkrant voor alle bewoners, ondernemers, buurtgroepen en organisaties in De Pijp. De krant verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 15.000 en wordt huis-aan-huis bezorgd.

Op de website van De Pijp Krant staat altijd de laatste gedrukte krant in pdf formaat. Inmiddels staan ook veel oude artikelen online op titel en auteur.

Houd je van schrijven? De Pijp Krant is altijd op zoek naar nieuwe redactieleden. Neem voor meer informatie contact op met Sylvia Günther via pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl.

Voor vragen, opmerkingen of klachten mail aan de redactie. Ook tips aan de redactie van de krant zijn altijd welkom en kunnen tot een artikel leiden: pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl

Adverteren in de Pijp Krant kan al voor €35,-. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sylvia Günther via boekhouding@wijkcentrumdepijp.nl.

Volg ons op social media