Wijkcentrum De Pijp

Wij laten de samenleving in De Pijp door de mensen zelf vormgeven.

Wij staan voor samenwerking, onafhankelijk en betrouwbaar.

Wij maken verbinding met netwerken, oud en nieuw.

Wij kennen de bureaucratische en democratische wegen, wij wijzen de weg.

Wij zijn een broedplaats voor en van de democratie.


Wijkcentrum De Pijp bestaat sinds 1969 en is een stichting van bewoners van de Amsterdamse Pijp onder leiding van het Algemeen Bestuur. De dagelijkse leiding ligt in handen van de algemeen coördinator.
Stichting Wijkcentrum De Pijp bestaat uit twee organisatieonderdelen;

1. Natuur&Milieuteam Zuid     2. Opbouwwerk/Welzijn incl het Groen Gemaal en De Pijp Krant

De twee organisatieonderdelen van het wijkcentrum staan niet los van elkaar maar versterken elkaar. Waarbij de accenten steeds anders gelegd worden op basis van de vraag van de bewoners, ondernemers en gebruikers. Door het ontsluiten van (open) data en het creëren van kennisnetwerken bereikt het wijkcentrum een gunstiger klimaat en beter resultaat (voor een groter gebied) dan de individuele bewoner/groep binnen hun eigen omgeving/doelstelling. Aangezien bewonersnetwerken niet stoppen bij wijkgrenzen is het onontkoombaar voor het wijkcentrum om over de wijkgrenzen heen te kijken. Voor het Opbouwwerk/Welzijn blijft de focus wel op De Pijp.
Het Natuur&Milieuteam Zuid (NMTZuid) bestrijkt de werkgebieden Buitenveldert, Rivierenbuurt en De Pijp. Door uitwisseling van kennis, beschikbaar stellen van relevante data en creëren van kruisverbanden wil het wijkcentrum de sociale structuur versterken en bewoners en ondernemers de kans geven hun eigen leefomgeving te verbeteren. Naast de collectieve vertegenwoordiging zal binnen het wijkcentrum altijd plaats zijn voor de belangen van de individuele bewoner.
De signalen uit de lokale samenlevingen in De Pijp zijn onze leidraad in het Opbouwwerk.
De signalen uit de lokale samenlevingen uit Buitenveldert, Rivierenbuurt én De Pijp zijn de leidraad van het werk van het Natuur&Milieuteam.


We werken van “onderop”.

Door in te zetten op het goed, efficiënt en kwalitatief geven van informatie wordt het netwerk geïnformeerd, versterkt en gestimuleerd. Zo ontstaan nieuwe broedplaatsen, samenwerkingen en netwerken. Bestaande initiatieven worden gedeeld, uitgebreid of opnieuw gestart in een andere straat, plein, buurt of park. Actieve bewoners en ondernemers zetten zich op vrijwillige basis in voor hun wijk.

Bij alle activiteiten van het wijkcentrum, zijn we op zoek naar samenwerking met bewoners en professionals in de buurt om zo gezamenlijk De Pijp mooi en leefbaar te houden.

Hier twee acties en een interview van ons in Bulletin De Pijp.

Wil je zelf aan de slag in de buurt? Loop vooral even binnen!

Dat kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10 tot 16 uur. Wil je zeker zijn, dat we op kantoor zijn, dan bel even 020/6764800.