We hebben goed nieuws!

Tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad op 14 december 2022 heeft wethouder Rutger Groot Wassink toegezegd ons nog één jaar te zullen subsidiëren uit de pot democratisering.

We gaan dus dóór in 2023!

Niet alleen krijgen we subsidie in 2023, er is ook sprake van een voorzichtig langetermijnperspectief. De wethouder zei tijdens de commissievergadering, dat we ons de eerste maanden van 2023 samen met de gemeente moeten buigen over de vraag hoe de coördinatie van actieve bewoners en ondernemers in De Pijp op de langere termijn vorm kan krijgen en gefinancierd kan worden.

We zullen u via onze social media kanalen en deze nieuwsbrief betrekken bij en op de hoogte houden van dit proces. Input van buurtbewoners en lokale ondernemers is zeer welkom!

Wat is al geweest....


Actie avond

 

Op 6 december 2022 kwamen buurtbewoners uit De Pijp bijeen om een actieplan te bedenken voor behoud van WcdP. We constateerden met elkaar dat het essentieel is de Raad te helpen herinneren aan het belang van WcdP. Een verslag van die avond leest u via deze link.

Er zijn inmiddels al ruim 125 brieven naar de Raad verstuurd! 
Heeft u nog geen brief geschreven en/of kent u nog mensen in uw omgeving die dit zouden willen doen, dan graag!

 

 

Wijkcentrum de Pijp wordt al sinds 1969 gesubsidieerd, maar heeft geen zicht op voortzetting van de subsidie in 2023. Tot 2020 ontvingen wij subsidie van Stadsdeel Zuid uit de sociale basis. Na bezuinigingen stopte dat en ontvingen wij de afgelopen twee jaar subsidie van de centrale stad (democratisering). Dat waren incidentele subsidies die niet automatisch doorlopen.
Voor 2023 hebben wij nog geen toezegging voor subsidiëring gekregen

Het bestuur van Wijkcentrum de Pijp heeft onze zorgen samengevat in een brandbrief die wij op maandag de 21e naar alle raadsleden van de stad Amsterdam hebben gestuurd. Judith Krom, Partij voor de Dieren, heeft naar aanleiding daarvan vragen gesteld in de commissievergadering op 23 november. In reactie daarop liet Rutger Groot Wassink weten dat wij wat hem betreft nu onze eigen broek moeten ophouden. Hij zei ook dat hij vindt dat wij eigenlijk thuishoren bij de sociale basis, maar daar is het stadsdeel het dus niet mee eens.
Wij dreigen tussen de wal en het schip te vallen!

 

Wijkcentrum De Pijp wil zich graag óók in 2023 weer inzetten voor een goede leef- en werkomgeving!