We hebben heel goed nieuws!

Hallo mensen van De Pijp!

We hebben GEWELDIG nieuws!!
Mede dankzij jullie acties, het doorzettingsvermogen van ons bestuur en coördinator, de inzet van bestuurders Rutger Groot Wassink en Rocco Piers en de steun van diverse gepassioneerde ambtenaren, onder wie de inmiddels gepensioneerde Liesbeth Ottes van stadsdeel Zuid, Marije Bierlaagh van democratisering en het gebiedsteam van stadsdeel Zuid… hoeven wij ons de komende DRIE JAAR geen zorgen meer te maken over onze financiering!

In ieder geval tot en met 2026 zullen wij ons – uiteraard samen met jullie – met volle kracht inzetten voor de leukste wijk van Amsterdam, De Pijp.

Wat is al geweest....


Actie avond

 

Op 6 december 2022 kwamen buurtbewoners uit De Pijp bijeen om een actieplan te bedenken voor behoud van WcdP. We constateerden met elkaar dat het essentieel is de Raad te helpen herinneren aan het belang van WcdP. Een verslag van die avond leest u via deze link.

Er zijn inmiddels al ruim 125 brieven naar de Raad verstuurd! 
Heeft u nog geen brief geschreven en/of kent u nog mensen in uw omgeving die dit zouden willen doen, dan graag!

 

 

Wijkcentrum de Pijp wordt al sinds 1969 gesubsidieerd, maar heeft geen zicht op voortzetting van de subsidie in 2023. Tot 2020 ontvingen wij subsidie van Stadsdeel Zuid uit de sociale basis. Na bezuinigingen stopte dat en ontvingen wij de afgelopen twee jaar subsidie van de centrale stad (democratisering). Dat waren incidentele subsidies die niet automatisch doorlopen.
Voor 2023 hebben wij nog geen toezegging voor subsidiëring gekregen

Het bestuur van Wijkcentrum de Pijp heeft onze zorgen samengevat in een brandbrief die wij op maandag de 21e naar alle raadsleden van de stad Amsterdam hebben gestuurd. Judith Krom, Partij voor de Dieren, heeft naar aanleiding daarvan vragen gesteld in de commissievergadering op 23 november. In reactie daarop liet Rutger Groot Wassink weten dat wij wat hem betreft nu onze eigen broek moeten ophouden. Hij zei ook dat hij vindt dat wij eigenlijk thuishoren bij de sociale basis, maar daar is het stadsdeel het dus niet mee eens.
Wij dreigen tussen de wal en het schip te vallen!

 

Wijkcentrum De Pijp wil zich graag óók in 2023 weer inzetten voor een goede leef- en werkomgeving!