Buurtbrainstorms


23 februari 2023 - Huis van de Wijk

Op 23 februari 2023 vond een bijeenkomst plaats in het Huis van de Wijk De Pijp, waar ruim dertig buurtbewoners en ondernemers samen met ambtenaren en mensen van organisaties droomden over de toekomst van de ondersteuning van actieve bewoners en ondernemers in De Pijp. Deze bijeenkomst was een vervolg op de buurtbrainstorm van 13 februari. Hier kunt u het verslag lezen.


13 februari 2023 - Oranjekerk

Op 13 februari 2023 vond een bijeenkomst plaats in de Oranjekerk, waar ruim dertig buurtbewoners en ondernemers samen met ambtenaren en mensen van organisaties droomden over de toekomst van de ondersteuning van actieve bewoners en ondernemers in De Pijp. De avond werd georganiseerd door Wijkcentrum De Pijp in het kader van “Netwerk De Pijp” (werknaam). Netwerk De Pijp is een samenwerking en dialoog tussen bewoners en ondernemers uit De Pijp, waarbij onderwerpen die zij samen belangrijk vinden voor de wijk centraal staan. Thomas van Asperen van Studio WOOP! modereerde de avond. Een verslag van deze avond vindt u hier.


25 mei 2022 - Oranjekerk

Op 25 mei 2022 vond een bijeenkomst plaats in de Oranjekerk, waar ruim veertig buurtbewoners en ondernemers samen met gebiedsmakelaars en mensen van diverse organisaties verhalen uitwisselden over buurtinitiatieven in De Pijp en een aanzet maakten tot korte en lange termijn acties in het realiseren van de ideale straat, buurt en wijk. Uit elk van de tien buurten van De Pijp waren bewoners aanwezig.

Lees hier een verslag van de avond en schroom niet om ons te mailen met aanvullingen: info@wijkcentrumdepijp.nl