Van der Helstplein-Pareltje in De Pijp

Het Van der Helstplein is een van de mooiste pleintjes van Amsterdam, een pareltje in De Pijp. Het is op een unieke manier intiem, fraai ingesloten door karakteristiek Amsterdamse gevels en overkapt door monumentale platanen. Met winkels, horeca en woningen. Een levendige plek, een ontmoetingsplek, maar ook een rustpunt in de hectiek van de volle Pijp.

Het plein bestaat al 100 jaar. Aanleiding voor bewoners om in 2021 een feest en een tentoonstelling te organiseren en plannen te maken voor een nog mooier plein. 

Website

Kijk voor alle info op 100 jaar van der Helstplein

Tentoonstelling

In de Oranjeker was in de zomer van 2021 een tentoonstelling over verleden, heden en toekomst van het plein in de Oranjekerk. Kijk op de geschiedenispagina voor een kleine samenvatting.

Feest

Begin juni 2021 was het twee weken lang feest op het plein, zie het fotoverslag. Eind september kwam er nog een feest met muziek en theater, zie 100 jaar van der Helstplein

Herininrichtingsplannen

100 jaar is ook een goeie gelegenheid om te bedenken hoe het plein nog mooier kan. Want na jaren van weinig onderhoud is het plein aan het verrommelen door afval, verkeer, parkeerplekken, fietsenrekken en de groei van terrassen. Er zijn in 2021 drie buurtbijeenkomsten georganiseerd om aan een nieuw ontwerp voor het plein te werken. 

Buurtbijeenkomsten

In de herfst van 2021 kwamen professionele pleinontwerpers, het stadsdeel en buurtbewoners met ondernemers en gebruikers van het plein in drie bijeenkomsten in de Oranjekerk bij elkaar om plannen te maken:

 

1. Wat voor plein willen we?

Inventarisatie van de ideeën en mogelijkheden met hulp van stedenbouwkundig bureau Karres en Brands.

2. Hoe ziet dat plein eruit?

Aan de slag: tekenen, bouwen, combineren en selecteren.

3. Zo kan het plein eruitzien!

We maken de finale keuzes uit de geleverde inbreng. Deze bijeenkomst kon vanwege de coronamaatregelen geen doorgang vinden, en heeft pas 15 februari 2022 plaats gevonden in de Oranjekerk. 

Met een festival buurtfestival op zaterdag 12 maart 2022 zijn de plannen aan stadsdeelbestuurder Rocco Piers overhandigd.

Stadsdeel blij met plannen voor een mooier Van der Helstplein
Eerste actie: verkeersonderzoek naar afsluiten van het plein voor de auto

 

Stadsdeel Zuid heeft de voorstellen van de buurt voor een mooier Van der Helstplein met enthousiasme omarmd. Stadsdeelbestuurder Rocco Piers liet weten heel blij te zijn met het bewonersinitiatief en dat het niet bij plannen moet blijven. Uiterlijk 1 mei komt het bestuur met een inhoudelijke reactie, waarin ze zal laten weten hoe de voorstellen een vervolg kunnen krijgen. Piers heeft alvast een verkeersonderzoek toegezegd naar de mogelijkheden voor het afsluiten van het plein voor doorgaand autoverkeer.

De afgelopen maanden heeft de buurt op eigen initiatief gewerkt aan plannen voor een mooier plein. Met als resultaat drie ontwerpvarianten, en met als breed gedeelde uitgangspunten: meer ruimte en meer eenheid, ten behoeve van een sfeervol buurtplein waar plek is voor ontmoeting. Zaterdag 12 maart 2022 zijn de voorstellen aangeboden aan het stadsdeel, in de persoon van Rocco Piers.

In 2024 is er onderhoud gepland aan het plein, Piers gaf aan dat dat moment gebruikt kan worden voor aanpassingen in de inrichting. De voorbereidingen daarvoor zouden nu kunnen beginnen, ‘want 2024 is al over 2 jaar’. Wat de buurt betreft gebeurt dit in directe samenwerking met de buurt, op basis van de uitkomsten van het buurtinitiatief.

In tussentijd zijn er alvast kleine stappen te zetten. Piers noemde onder andere eventuele verplaatsing van de fietsenrekken. Heel concreet is zijn aanbod een verkeersonderzoek te doen naar afsluiting van het plein voor het doorgaande autoverkeer, een breed gedeelde wens van de buurt en cruciaal onderdeel van de drie ontwerpvarianten.
De buurt stelt voor een structureel, periodiek overleg van stadsdeel en bewoners in te richten ter begeleiding van alle stappen naar een mooier plein.

+++

Hier is na te lezen hoe in drie buurtbijeenkomsten is gewerkt aan een mooier plein.
De drie ontwerpen zijn hier te bekijken; lees ook de toelichting.
De ontwerpen zijn voor gelegd aan de buurt via een online-raadpleging.

Je mag nog steeds je mening geven, die blijven we verzamelen, maar telt niet mee in de uitkomst die hier op de website staat.

Hoofdorganisator is buurtbewoner, Jelle van der Meer, die in 2020 drie fondsen geworven heeft om dit feestjaar mogelijk te maken: Buurtbudget Zuid, Fonds voor Zuid en Postcode Loterij.