!WOON

Huurders kunnen bij !WOON terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van huurprijzen, energiebesparing, huurcontracten, achterstallig onderhoud, renovaties, huurbescherming, woonruimteverdeling en informatie voor en over bewonerscommissies. Voor eigenaar-bewoners heeft !WOON een aparte vraagbaak over het appartementsrecht en het functioneren en activeren van een Vereniging van Eigenaren. 

Het Wijksteunpunt Wonen, de voorganger van !WOON, heeft een lange geschiedenis bij het wijkcentrum. Al in de jaren '80 ontstond het Woonlastencomité in de Pijp. Een comité met vrijwilligers uit de buurt die huurders wezen op huurbescherming en huurprijswetgeving. Inmiddels is er professionele dienstverlening in de hele stad, per 1 januari 2017 zijn alle Wijksteunpunten Wonen ondergebracht in de nieuwe stichting !WOON.

Voor meer informatie, kijk op de website van !WOON.