Organisatie

Wijkcentrum De Pijp is een onafhankelijke stichting die wordt bestuurd door actieve bewoners en ondersteund door medewerkers in vaste dienst. Dat zouden we niet kunnen zonder de inzet van vele vrijwilligers en stagiairs.

Het wijkcentrum bestaat uit een overkoepelende staf en twee teams die elk een ander deel van de doelstellingen van het Wijkcentrum uitvoeren. Het Natuur&Milieuteam Zuid en het Opbouwwerk waaronder ook het Groen Gemaal en de Pijp Krant horen. De staf coördineert de communicatie, financiën, personeelszaken, informatievoorziening en automatisering.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit actieve bewoners uit De Pijp, die wonen en/of werken in De Pijp en de koers van het wijkcentrum mede bepalen. Bottom-up is hier het uitgangspunt.

Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal zes maal per jaar en is bereikbaar via bestuur@wijkcentrumdepijp.nl. Algemeen Bestuur bestaat uit vrijwilligers, die hiervoor geen financiële vergoedingen ontvangen.

Statuten

Samenstelling van het Bestuur (2022)

Tjerk Dalhuisen, Harry Kappelhof en Joke De Wit

Algemeen Coördinator

Stefanie Jansen - s.jansen@wijkcentrumdepijp.nl