Organisatie

Wijkcentrum De Pijp is een onafhankelijke stichting die wordt bestuurd door actieve bewoners en wordt ondersteund door medewerkers in vaste dienst. Dat zouden we niet kunnen zonder de inzet van vele vrijwilligers en stagiairs.

Het wijkcentrum bestaat uit een overkoepelende staf en twee teams die elk een ander deel van de doelstellingen van het Wijkcentrum uitvoeren. Het Natuur&Milieuteam Zuid en het Opbouwwerk waaronder ook het Groen Gemaal en de Pijp Krant horen. De staf coördineert de communicatie, financiën, personeelszaken, informatievoorziening en automatisering.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit actieve bewoners uit de Pijp, zij wonenn en/of werken in De Pijp en bepalen mede de koers van het wijkcentrum. Bottom-up is hier het uitgangspunt.

Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal zes maal per jaar en is bereikbaar via bestuur@wijkcentrumdepijp.nl.

Zowel het Algemeen Bestuur bestaat uit vrijwilligers, er worden hiervoor geen financiële vergoedingen verstrekt.

 

Samenstelling van het Dagelijks Bestuur

Tjerk Dalhuisen, Petra Snelders, Frank van Dorp, Harry Kappelhof en Joke De Wit (aspirant lid)

Algemeen Coördinator

Stefanie Jansen - s.jansen@wijkcentrumdepijp.nl