IFTAR

mei 2019


Op 22 mei 2019 vond weer een prachtige Iftar in de Oranjekerk plaats. Vanaf 20:00 uur waren bewoners welkom om te luisteren naar en mee te dansen met de muziek van Orkest Mohsid El Haddad en het Pauzekoor uit De Pijp.
Tussendoor hebben vier verschillende sprekers hun visie gegeven op de religieuze verdraagzaamheid. Rabbi Michael Bloemendal, predikant Wielie Elhorst, Imam Abdelaziz en directeur van het Humanistisch Verbond Christa Compas. Voordat de vasten gebroken werd na zonsondergang sprak Flora Breemer namens het bestuur van stadsdeel Zuid. Een aantal mensen gingen in gebed voordat met het heerlijke eten kon worden begonnen. De prachtige foto's zijn gemaakt door Rob Godfried.

Rabbi Michael Bloemendal
Predikant Wielie Elhorst
Imam Abdelaziz
Flora Breemer namens Stadsdeel Zuid
Directeur Humanistisch Verbond Christa Compas
Abdou Menehbi van Emcemo