De Willibrordusbuurt


CC Amstel

CC Amstel is een cultureel clubhuis in Amsterdam waar ontmoetingen plaatsvinden en werelden verrijkt worden. Met jaarlijks 200 activiteiten, van theatervoorstellingen, workshops en lezingen tot tentoonstellingen en theatercoaching. Verdeeld over de programmalijnen actief burgerschap, jeugd, jongeren, circus en dans.


OBA CC Amstel

De Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) is een culturele instelling, die zich ten doel stelt het vrije verkeer van informatie in de Amsterdamse samenleving te bevorderen.


IVKO School

Het IVKO is onderdeel van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA).
Andere scholen onder dit samenwerkingsverband zijn 

  • Metis Montessori Lyceum (MML)
  • Montessori Lyceum Oostpoort
  • Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) 

Combiwel

Combiwel is een Amsterdamse organisatie die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. Dat doet Combiwel in opdracht van de gemeente en in samenwerking met stadsdelen, buurtorganisaties, vrijwilligers, onderwijs, ketenpartners, ondernemers en vooral ook met de direct betrokkenen: de Amsterdammers.


Cinetol

(Stichting) Cinetol is een klein poppodium, broedplaats voor creatieven en een plek voor culturele programma's, bijeenkomsten en evenementen. Er zijn meerdere ruimtes beschikbaar voor zaalverhuur. Onderin het gebouw zit ons eetcafé: de Tolbar.


Tempel

Tempel is een plek waar kunstenaars en creatieven uit verschillende disciplines kunnen werken, samenwerken en presenteren. Het gebouw bestaat uit ateliers, vergaderruimtes en een podium. De pijlers van het concept van Tempel zijn maken, delen en experimenteren. Of volg Tempel op hun facebook


Sociëteit het Amstelhuis

Het AMSTELhuis verhuurt sociale huurwoningen voor senioren. In hetzelfde gebouw is Sociëteit het Amstelhuis gevestigd waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Ze voor iedereen toegankelijk.


Willibrordusgarage

De gemeenteraad stemde in 2017 met de komst van de nieuwe parkeergarage (Willibrodusgarage) onder het Willibrordusplein (tussen de Servaes Noutsstraat, de Willibrordusstraat en de Ceintuurbaan). Bovengrondse parkeerplaatsen in de omgeving zullen worden opgeheven en het plein wordt heringericht. Er komt meer groen en meer gelegenheid voor ontspanning en recreatie.

Een deel van de omwonenden is fel tegen de komst van de parkeergarage. De gemeente besloot daarom om de bewoners en ondernemers van de Willibrordus- en Hemonybuurt in een buurtpeiling voor of tegen te laten te stemmen.


Herinrichting Van Woustraat

In samenhang met de aanleg van de ondergrondse Willibrordusparkeergarage, is besloten om de straat in tweeën te knippen, om doorgaand verkeer te weren.

Het noordelijk deel dat van de Stadhouderskade tot de Ceintuurbaan loopt, zal “autoluw” gemaakt worden. Het autoverkeer kan straks niet meer doorrijden over het kruispunt van en naar de Stadhouderskade. Alle bestaande parkeerplaatsen gaan verdwijnen in de straat en er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Volgens planning zal de Gemeenteraad midden 2022 het Definitief Ontwerp vaststellen en in 2023 zal de uitvoering starten. Het zuidelijk deel loopt van de Tolstraat tot de Jozef Israëlskade. Het autoluw maken van het noordelijk deel van de straat zal tot gevolg hebben dat er minder auto’s door het zuidelijk deel zullen rijden.


Elektrisch Deelrijden de Pijp

Op initiatief van bewoners gaat Elektrisch Deelrijden De Pijp medio 2022 van start in de Hemony- en Willibrordusbuurt. Verschillende elektrisch vervoermiddelen zullen dan beschikbaar zijn voor deelrijden. Hierdoor kunnen parkeerplaatsen opgeheven worden en wordt een bijdrage geleverd aan schonere lucht.