De Van der Helstbuurt


De Fabriek

De bedrijven in het woonwerkpand “De Fabriek” werken vanuit de kernfilosofie: “niet-commerciële, toegankelijke en betaalbare samenleving”.

In de fietsenwerkplaats Smerig kunnen bezoekers onder begeleiding zelf hun fiets (leren) repareren. Drukkerij Raddraaier drukt hoofdzakelijk voor sociaal-culturele en politieke organisaties, kunstenaars, fotografen en Rietveldstudenten. Daarnaast werkt ze samen met vormgevers in grafische projecten.


Van der Helstplein

Uit bewonersoverleg Van der Helstplein, bestaande uit omwonenden en gebruikers, kwam het initiatief voor herinrichting van het plein. De herinrichting kan ook consequenties hebben voor de verkeerscirculatie in de buurt.

Op het plein wordt jaarlijks een buurtfeest georganiseerd. De groep staat ook open voor creatieve (kunst)projecten in en met de buurt.


Oranjekerk

Naast kerkelijke activiteiten draagt de protestantse gemeente Oranjekerk actief bij aan het vergroten van buurtcontacten. Bijvoorbeeld door het organiseren van diners, optredens, buurtbijeenkomsten, beeldende kunsttentoonstellingen en openstelling van de binnentuin voor het publiek.


Makom

Makom is een inloophuis van De Regenboog Groep. Hier vinden dak- en thuislozen die in (sociale) armoede leven een veilige plek en een springplank naar een beter leven. Er worden veel (wisselende) activiteiten georganiseerd om de doelgroep te activeren. Bijvoorbeeld een veegploeg van bezoekers die de buurt schoonhoudt.


Stichting Lana

Het primaire doel van Stichting Lana is kwetsbare (al dan niet met een migratieachtergrond ouderen uit de isolatie en eenzaamheid te halen, hun sociale netwerk te verbreden en hen met elkaar te verbinden.