Sarphatipark


Groen Gemaal Sarphatipark

Het Groen Gemaal Sarphatipark is een ecologisch plantenruilcentrum dat gevestigd is in het oude gemaal in het Sarphatipark. Vrijwilligers van de werkgroep Natuur & Milieu houden het draaiende.

Bewoners kunnen planten, stekken en zaden komen ruilen of weggeven of compost komen halen. Buurtbewoners kunnen er terecht voor hulp of advies over groen. Ouderen en mensen met een beperking en een beperkt budget in De Pijp kunnen een beroep doen op de vrijwilligers voor hulp bij het onderhoud van hun eigen tuin en/of geveltuin.

Daarnaast werken enkele vrijwilligers (Medebeheergroep) vanuit het Groen Gemaal op een viertal locaties aan het beheer van het park.


Vereniging Sarphatipark

Veel bewoners ervaren overlast en sommige bewoners voelen zich niet veilig in het Sarphatipark. Omwonenden van het park hebben zich verenigd in de vereniging Sarphatipark, die namens bewoners in gesprek gaat met de gemeente bijvoorbeeld over de situatie (onder ander over overlast en onveiligheid) in en om het park.

Die vereniging zet zich in voor de leefbaarheid in en om het park en de bescherming van flora en fauna, het monument en de inrichting. In een nieuwsbrief worden belangstellenden op de hoogte gehouden. Ook maakt een groep vrijwilligers het park regelmatig schoon.


Herinrichting Van Woustraat

In samenhang met de aanleg van de ondergrondse Willibrordusparkeergarage, is besloten om de straat in tweeën te knippen, om doorgaand verkeer te weren.

Het noordelijk deel dat van de Stadhouderskade tot de Ceintuurbaan loopt, zal “autoluw” gemaakt worden. Het autoverkeer kan straks niet meer doorrijden over het kruispunt van en naar de Stadhouderskade. Alle bestaande parkeerplaatsen gaan verdwijnen in de straat en er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Volgens planning zal de Gemeenteraad midden 2022 het Definitief Ontwerp vaststellen en in 2023 zal de uitvoering starten. Het zuidelijk deel loopt van de Tolstraat tot de Jozef Israëlskade. Het autoluw maken van het noordelijk deel van de straat zal tot gevolg hebben dat er minder auto’s door het zuidelijk deel zullen rijden.