De Gerard Doubuurt


Aanpak openbare ruimte

De herinrichting van de openbare ruimte in de Gerard Doubuurt zal volgens plan in 2023 starten. Sommige (tijdelijke) maatregelen kunnen eerder genomen worden. De gemeente communiceert over de aanpak met de buurt door middel van straat- en pleinbijeenkomsten.

Naar aanleiding van de plannen, richtte enkele buurtbewoners en ondernemers de Gerard Doubuurt Vereniging op. Het doel is om als buurt intern en richting de gemeente meer betrokken te zijn, waardoor de buurt meer sturing kan geven aan de aanpak. De “Gerard Dou’t Zelf Krant” wordt gebruikt voor de interne communicatie.


Albert Cuyp

Om de hoge leegstand op de Albert Cuypmarkt terug te dringen en het aanbod gevarieerder te maken heeft het stadsdeel het nieuwe inrichtingsbesluit vastgesteld.

De bewoners van Albert Cuypstraat hebben zich georganiseerd waardoor ze als partij hun belangen kunnen behartigen richting het stadsdeel. Ze streven vooral naar praktische zaken die het wonen prettiger maken.