De Frans Halsbuurt


Herinrichting Frans Halsbuurt

Na oplevering in mei 2018 kunnen buurtbewoners parkeren in de nieuwe Albert Cuypgarage onder de Boerenwetering. De meeste autoparkeerplaatsen in de buurt zijn opgeheven en de openbare ruimte zal door herinrichting meer ruimte bieden voor voetgangers, fietsparkeerplaatsen, speelplekken en groen. Volgens planning zal het definitief ontwerp in april 2022 gereed zijn en de uitvoering starten in september of oktober 2022.


Buurtcomité

Het buurtcomité volgt de gang van zaken rond de herinrichting van de Frans Halsbuurt. Het vindt dat de planvorming in de praktijk niet transparant en democratisch is. Met steun van enkele ambtenaren is een alternatief plan voor de herinrichting van de openbare ruimte gemaakt.


Watertuinen

Langs de Hobbema- en Ruysdaelkade drijven watertuinen in de Boerenwetering, die door een groep omwonenden wordt onderhouden. De groene eilandjes verfraaien niet alleen de buurt maar bieden veel voordelen voor het milieu.