De Burgemeester Tellegenbuurt


Huis van de Wijk De Pijp

Vanuit Huis van de Wijk De Pijp opereren maatschappelijke werkers en sociaal raadslieden. Het is ook een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. De programmering wordt gecoördineerd door welzijnsinstelling Combiwel.  

Behalve vaste activiteiten worden incidenteel manifestaties, straatfeesten en andere activiteiten georganiseerd. Buurtbewoners kunnen gebruik maken van het aanbod of zelf sociaal-culturele activiteiten voor de buurt organiseren. Ze kunnen daarbij een ruimte gebruiken en ondersteuning krijgen van buurtwerkers.


Wijkcentrum De Pijp

Wijkcentrum De Pijp is een stichting van bewoners in de Pijp. Het wijkcentrum stimuleert en faciliteert bewoners- en ondernemersinitiatieven die tot doel hebben een prettigere leefomgeving. Het bestaat uit de organisatieonderdelen Natuur&Milieuteam Zuid en Opbouwwerk/Welzijn.


!WOON Team Zuid

!WOON Team Zuid adviseert bewoners gratis over zaken rond huren, onderhoud, renovatie, Verenigingen van Eigenaren, energie, woning zoeken, prettig wonen voor ouderen en andere woning en woonomgeving gerelateerde zaken.


Voedselbank Amsterdam; uitgiftepunt Zuid

Het belangrijkste doel van de voedselbank is om voedsel aan mensen te verstrekken die zelf niet in voldoende mate in hun voedsel kunnen voorzien. Het voedsel dat versterkt wordt zou anders weggegooid worden.


Repair Café De Pijp

In een Repair Café komen handige vrijwilligers maandelijks bijeen om kleding en kapotte spullen die buurtbewoners brengen te repareren.


Sportcentrum De Pijp

Sportcentrum De Pijp verhuurt accommodatie in haar sporthal voor verschillende takken van sport of conferenties. In het gebouw zit ook een café.


Kinderboerderij De Pijp

Kinderboerderij De Pijp brengt mensen dichter bij dieren en is ook een ontmoetingspunt tussen mensen. Kinderen kunnen spelen op één van de verschillende speeltoestellen. Daarnaast worden lessen over dieren geboden aan basisschoolleerlingen.


Woonzorgcentrum d'Oude Raai

Woonzorgcentrum d'Oude Raai is een wooncomplex voor senioren met een zorgindicatie en een ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners. Er worden verschillende sociale en culturele activiteiten georganiseerd in de huiskamers en het restaurant.


Henrick de Keijser

Buurtgebouw Henrick de Keijser is een ontmoetingsplek voor de buurt dat gerund en bestuurd wordt door vrijwilligers uit De Pijp met medewerking van andere partijen. Er worden activiteiten en evenementen voor allerlei doelgroepen (bijna) gratis worden aangeboden. Het aanbod is van buurtbewoners, Stadsdorp de Pijp en Combiwel.


Museum De Dageraad

Museum De Dageraad is specifiek gericht op het Plan Zuid, dat ontworpen is door architect H.P. Berlage. Het is gevestigd in het gelijknamige volkswoningbouwcomplex in de Amsterdamse Schoolstijl. Vanuit het museum worden ook buurtwandelingen -fietstochten georganiseerd.