Sarphatipark

 

Groen Gemaal

Vrijwilligersproject Groen Gemaal bevindt zich in het Sarphatipark, bij de ingang aan de westzijde, ter hoogte van de speeltuin. Je kunt er terecht voor het (ruilen van) planten, stekken en zaden. Ook kunt je er ideeën en inspiratie op doen voor je tuin, geveltuin en balkon.

Open op dinsdag t/m vrijdag van 13 tot 17 uur.

Info op weblog: sarphatipark.wordpress.com of via groengemaal(at)wijkcentrumdepijp.nl.

 

Medebeheergroep in het Sarphatipark

Vanuit het Groen Gemaal werken vrijwilligers op dinsdag- en donderdagmiddag op een viertal locaties aan het beheer van het park. Door intensief beheer wordt getracht de diversiteit van plant en dier in het park te verhogen. Bovendien kunnen ouderen en mensen met een beperking een beroep doen op de medebeheergroep bij het onderhoud van hun eigen tuin en/of geveltuin.

 

Vereniging Sarphatipark

Omwonenden van het Sarphatipark hebben sterk de behoefte om met het stadsdeel in gesprek te gaan over de situatie in en om het park. Ze ervaren veel overlast en sommige bewoners voelen zich niet veilig. De vereniging Sarphatipark is opgericht om de krachten te bundelen.

Vereniging Sarphatipark: ver.sarphatipark(at)gmail.com.

 

Van Woustraat

Al jaren vraagt de buurt om een verbetering van de Van Woustraat, met name om haar veiliger te maken. Bewoners en ondernemers discussiëren en organiseren bijeenkomsten.