Buurtbewoners als denktank


Buurtbewoner als denktank

Op maandagavond 15 oktober vanaf 18 uur is er in het net verbouwde Huis van de Wijk (Tweede van der Helststraat 66) weer een G250Werkt!. Zet de datum in je agenda en meld je vast aan via deze link.

Wat kun je verwachten? 

Tijdens de vorige G250 over de openbare ruimte zijn drie onderwerpen naar voren gekomen die door veel buurtbewoners belangrijk worden gevonden: afval, fiets- en scooterparkeren en autoluwe buurten. Voor de pauze geven we in thema werkgroepen hieraan handen en voeten. We inventariseren knelpunten en bedenken oplossingen. 

Na de pauze gaan we weer uiteen in buurtgroepen. Dan inventariseren we welke sociale problemen je in je eigen buurt ervaart en welke actie nodig is. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met wonen (zoals zorgplaatsingen, airbnb, verkamering, tijdelijke contracten), veiligheid en (gebrek aan) sociale contacten (o.a. eenzaamheid).   

Deze G250Werkt staat in het teken van gebiedsagenda en -plan. Hierin geeft de Gemeente aan welke prioriteiten en doelen er de komende vier jaar gesteld worden (agenda) en wat het komend jaar gedaan wordt (plan). De conceptteksten van de agenda komen binnenkort ter beschikking en kunnen als basis dienen voor onze discussies. 

Kijk op Hallo de Pijp bij de activiteiten van 15 oktober en meld je aan via deze link: BUURTBEWONERS ALS DENKTANK! Op Hallo de Pijp kun je ook vast reacties plaatsen. In de volgende mail volgt meer informatie.

We zien je graag op 15 oktober!

Wanneer: maandagavond 15 oktober, inloop 18.00 uur, met eten, start 18.45 uur, 21.30 uur einde.

Waar: Huis van de Wijk de Pijp - Tweede van der Helststraat 66.

Meer informatie: op Hallo de Pijp, daar vind je de aanmeld-link.


ma 15 oktober
18.00 - 21.30